Garanties Fabrikant Fichet

Algemene voorwaarden

Nieuwe voorwaarden voor producten geleverd vanaf 1 september 2010.

Onafhankelijk van de wettelijke conformiteitsgarantie bedoeld in artikel L.211-4 tot L.211-14 van de Code de la consommation (Franse Consumentenwet) en de garantie légale des vices cachés  (wettelijke garantie voor verborgen gebreken) voorzien in artikel 1641 tot 1649 van het Frans Burgerlijk Wetboek overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 211-13 van de Code de la Consommation, vallen de producten Fichet en Point Fort geïnstalleerd door een Point Fort Fichet onder een contractuele garantie vanaf de datum vermeld op de factuur uitgegeven door dit Point Fort Fichet:

 

 • voor de cilinders 787 en F3D Fichet: 2 jaar onderdelen en werkuren (cilinder apart of geïntegreerd in een Fichet slot of Fichet deurblok)
 • voor de cilinder “Europees profiel” Fichet: 2 jaar op de onderdelen
 • voor mechanische sloten Fichet en Point Fort: 10 jaar op de onderdelen
 • voor het elektromechanische deurslot G375M en G-Tech: 2 jaar op de onderdelen
 • voor de deurblokken (behalve G-Tech): 10 jaar op de onderdelen behalve de bekleding en de decors, waarop een garantie geldt van 2 jaar behalve in het geval van bekleding die niet is geleverd door ASSA ABLOY Côte Picarde, schokken, krassen, corrosie door de nabijheid van de zee en schade ten gevolge van ongeschikte onderhoudsproducten (enkel een zachte doek en water gebruiken)
 • voor de deurblok G-Tech: 2 jaar op de onderdelen
 • voor toebehoren (platen, deurknoppen, knoppen, bolknoppen) uitgezonderd impact of krassen, corrosie door de nabijheid van de zee en schade ten gevolge van ongeschikte onderhoudsproducten (enkel een zachte doek en water gebruiken): 5 jaar op de onderdelen
 • voor de beglazing, uitgezonderd impact: 10 jaar op de onderdelen
 • voor de garagedeuren: 5 jaar op de onderdelen

 

Deze nieuwe garantievoorwaarden gelden voor producten geleverd vanaf 1 september 2010.


Bijzonderheden

Om de contractuele garantie te kunnen inroepen, moet u:

 • uw factuur bewaren
 • gebruik maken van uw product volgens ondervermelde aanbevelingen.


Uitsluitingsgevallen van de garantie voor sleutels en cilinders

• defect of schade ten gevolge van:

- niet-naleving van de gebruiksrichtlijnen, een fout van de gebruiker of een gebrek aan onderhoud

- een interventie, uitvoering van werken of installatie van onderdelen door een persoon die geen deel uitmaakt van het Réseau Point Fort Fichet

- een defect of beschadiging van het bestaande kader of muur

• incidenten te wijten aan toevallige omstandigheden of gevallen van overmacht.

Hiermee gelijkgestelde evenementen zijn: opzettelijke beschadiging, poging tot inbraak alsook elke andere gebeurtenis van catastrofale aard.


BELANGRIJK

Deze garantie beperkt zich tot het verhelpen van een eventueel defect van de installatie of het product en staat los van een eventueel verborgen gebrek.

Daarnaast kan deze garantie de gebruiker, tijdens periodes van  niet-functioneren van het product, in geen enkel geval vrijstellen van het nemen van alle vervangingsmaatregelen die noodzakelijk zijn gezien het defect van het product, voor de bescherming van de goederen en de veiligheid van de mensen. Deze maatregelen worden altijd genomen op initiatief van en voor rekening van de gebruiker.

Elke door een klant gevraagde interventie voor een geval dat uitgesloten blijkt te zijn van de garantie zal hem worden aangerekend volgens de geldende tarieven.

Onderhoudsboekje voor de cilinders Fichet

 • Smeer de cilinder een maal per jaar, met een product van het type WD40® of gelijkaardig
 • Indien er een vergrendelingspunt is met de grond, de opening zeer regelmatig reinigen.
 • Houd de sleutels schoon, verwijder resten die zich erop zouden kunnen afzetten door ze zacht af te borstelen met een niet-metalen borstel, zonder hierbij reinigingsmiddelen te gebruiken.
 • Laat een sleutel nooit in een binnencilinder: dit zou de cilinder en de sleutel kunnen beschadigen in geval van een schok tegen de muur
 • Probeer nooit te forceren met gereedschap wanneer de sleutel niet draait of enkel werkt met grote krachtinspanning.   Neem contact op met uw Point Fort Fichet