Privacy Notities

ASSA ABLOY France verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze Privacy notities omschrijven:

 • De types persoonlijke gegevens die we verzamelen in verband met deze website
 • Hoe we deze informatie gebruiken en waarom
 • Met wie we deze informatie delen en waarom
 • Hoe lang we deze informatie opslaan
 • Uw rechten, alsook hoe u ons kan contacteren indien u bijkomstige vragen heeft over het verwerken van uw persoonlijke gegevens
 • Hoe we veranderingen kunnen aanbrengen aan deze notities

Klik op de bovenstaande links om rechtstreeks naar het relevante hoofdstuk te navigeren.

ASSA ABLOY France - 533 avenue du général de Gaulle – 92140 Clamart - France is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Voor verdere informatie over ons cookiegebruik, gelieve naar ons Cookie beleid te navigeren.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

We verzamelen en slaan volgende gegevens op:

 • Uw naam, voornaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres en indien van toepassing uw telefoonnummer die u ons bezorgt om informatie van ons te verkrijgen.
 • Contact en leveringsdetails alsook financiële informatie in verband met online bestellingen (a) die deel uitmaken van uw online account gegevens (indien u er een heeft) en of (b) in verband met elke aanvraag voor, of aankoop van, producten op onze website.
 • IP adressen – uw IP adres is ingelogd wanneer u onze site betreedt. Onze analytics software (Google Analytics) gebruikt deze informatie enkel om de bezoekersaantallen vanuit verschillende regio’s in kaart te brengen. We hebben geen toegang tot persoonsgegevens die u identificeren ook zullen wij nooit deze informatie verzamelen.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Waarom verwerken we deze gegevens? Wat is de wettelijke basis voor deze verwerking?
Om de informatie die u aanvraagt via de website te bezorgen Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is hier noodzakelijk om uw vraag te beantwoorden

Om uw account op te zetten en te beheren, bijvoorbeeld een wachtwoordherinnering sturen of notificaties sturen in verband met veranderingen aan uw account

Uw persoonlijke gegevens op deze manier gebruiken is noodzakelijk om u van een online account te voorzien.
Om u toe te laten uw social media account te gebruiken om een account op te zetten en te beheren Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is hier noodzakelijk om uw online account via uw social media account op te zetten
Om uw bestelling te kunnen voltooien indien u een aankoop deed via deze website, om u te kunnen contacteren over verkopen en als deel van onze zakelijke klantenrelatie Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is hier noodzakelijk om onze contractuele verplichtingen te vervullen indien u een aankoop doet via deze website
Om statistische analyses over het gebruik van de website te kunnen doen om een beter begrip te hebben van hoe onze website wordt gebruikt en verbeteringen aan te brengen.  Het is in ons zakelijk belang om naar deze informatie te kijken om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om deze te beheren en te verbeteren. 
Om een beter begrip te hebben van uw interesses en voorkeuren, om u een ervaring te kunnen bieden die op maat gemaakt is van deze interesses en voorkeuren, bijvoorbeeld door gebruik van gedragsanalyse en marketing automatie. Het is in ons zakelijk belang dat we kijken naar uw navigeergedrag en aankopen zodat we uw gebruikerservaring kunnen personaliseren, inclusief marketing materialen, in overeenstemming met uw marketing voorkeuren (zie onderstaand)
Om u communicaties te kunnen sturen over relevante producten en diensten die interessant zouden kunnen zijn, in overeenstemming met uw marketing voorkeuren Uw persoonlijke gegevens zullen enkel worden gebruikt om marketing materialen zoals nieuwsbrieven op te sturen indien we uw toestemming hebben. 
Om u gerichte salestools aan te kunnen bieden om u te assisteren bij het selecteren van het juiste product of de juiste dienst Het gebruik van uw persoonlijke gegevens op deze manier is noodzakelijk om antwoord te bieden op uw aanvraag
Om gecertifieerde partners weer te geven op onze website, in overeenstemming met uw voorkeuren Het is in ons zakelijk belang om onze gecertifieerde partners op onze website te kunnen plaatsen, in overeenstemming met uw voorkeuren. Wij zullen deze gegevens enkel plaatsen met uw toestemming.
Om te voldoen aan wettelijke vereisten waaraan we onderworpen zijn, zoals belastingaangiften en financiële rapportage. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens op deze manier is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Naar wie en waar worden uw persoonlijke gegevens overgebracht?

Je gegevens kunnen mogelijk worden overgedragen aan bedrijven van de ASSA ABLOY Group of derde partijen, enkel voor bovengenoemde doeleinden:

 • Een volledige lijst van ASSA ABLOY Group entiteiten kan u hier terugvinden
 • Uw gegevens worden doorgegeven aan derde partijen die diensten aanbieden gerelateerd aan deze website of zijn functionaliteiten, maar enkel voor het strikt noodzakelijke om deze diensten uit te kunnen voeren.
 • Indien dit wettelijk verplicht is
 • Aan een koper of potentiële toekomstige koper van ons bedrijf

Sommige ontvangers hebben hun hoofdzetel buiten de EU/European Economic Area (EEA). In sommige gevallen hebben deze landen een lager beschermingsniveau dan binnen de EU/EEA. Wanneer we gegevens doorsturen naar landen buiten de EU/EEA gebruiken we standaard contractuele clausules die werden goedgekeurd door de Europese Commissie om ons ervan te verzekeren een voldoende hoog niveau van bescherming te bieden voor uw persoonlijke gegevens.  Deze standaard clausules kan u terugvinden hier.

We nemen maatregelen om alle persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan een derde partij of aan andere landen, in overeenstemmingen met de gegevensbeschermingswetgevingen die van toepassing zijn en zoals hierboven aangegeven.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zullen zo lang noodzakelijk is verwerkt worden voor bovenstaande doeleinden in overeenstemming met alle databeschermingsregelgevingen. Dit betekent dat we uw gegevens zullen verwijderen wanneer zulke persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn om een aanvraag of bestelling te voltooien of uw account of onze klantenrelatie te beheren. Statistieken die werden geanonimiseerd kunnen langer worden bijgehouden.

Uw rechten

Wat betreft de persoonsgegeven die wij over u bewaren, heeft u het recht om:

 • een kopie te vragen van de over u geregistreerde persoonsgegevens in onze systemen;
 • te vragen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren of verwijderen (hoewel dit kan betekenen dat wij aanvragen of bestellingen niet meer kunnen verwerken, of dat uw account vervalt);
 • ons te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten (bijvoorbeeld voor wat betreft het gebruik van gegevens om onze website te verbeteren), of dat wij de wijze waarop we deze gegevens verwerken beperken (bijvoorbeeld wanneer u vindt dat de gegevens onjuist zijn);
 • de persoonsgegevens die zijn gebruikt om door u gevraagde informatie te verstrekken, een bestelling te verwerken of uw account of onze relatie te beheren, in een machineleesbaar formaat op te vragen. U heeft ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke; en
 • uw toestemming aangaande de verwerking voor marketingdoeleinden op elk moment in te trekken.

Wij hebben de mogelijkheid niet in te gaan op een vraag tot verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer wij deze nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in het kader van een klacht.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten moeten worden gericht aan het volgende adres vieprivee.france.openingsolutions@assaabloy.com.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de CNIL (www.cnil.fr) of bij de toezichthoudende autoriteit van het land waarin u woont of werkt.

Land Toezichthoudende autoriteit
Frankrijk Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL 
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07 

Tel. +33 1 53 73 22 22 
Fax +33 1 53 73 22 00
Website : https://www.cnil.fr/
België Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00 
Fax +32 2 274 48 10
e-mail : contact@apd-gba.be 
Website : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Veranderingen in deze notities

Het is mogelijk dat we deze notities af en toe zullen aanpassen om te beantwoorden aan wettelijke, regulerende of operationele vereisten. We zullen u steeds op de hoogte brengen van zulke veranderingen (alsook wanneer deze zullen ingaan). Uw verder gebruik van onze website na zulke aanpassingen zullen resulteren in het accepteren van deze aanpassingen. Indien u geen aanpassingen van deze notities accepteert, stopt u best met gebruik maken van deze website.